Hoeveel hinder zullen de werken veroorzaken?

Antwoord

Zoals bij alle grote werven op de Vlaamse snelwegen heeft het Verkeerscentrum een hinderinschatting gemaakt. Die inschatting is gebaseerd op het microsimulatiemodel van het hoofdwegennet van Leuven en het Provinciaal Verkeersmodel Vlaams-Brabant met gegevens uit 2016 en 2017.

Het Verkeerscentrum voorspelt dat de afsluiting van de Aarschotsesteenweg (N19) vanaf augustus 2019 tot eind december 2019 met ernstige hinder gepaard zal gaan voor de mobiliteit in de ruime regio. Tijdens de ochtend- en avondspits zal de E314 zwaarder belast worden tussen de op- en afrittencomplexen van Herent (nr. 18) en Holsbeek (nr. 21). Ook het onderliggende wegennet ten noordoosten van Leuven zal hinder ondervinden.

Tijdens de werken aan de bovenkant van het viaduct van Wilsele en het bouwen van de fiets- en voetgangerstunnel onder de E314 aan de Kessel-Losesteenweg (zomer 2020 - zomer 2021) moet Wegen en Verkeer op- en afritten van het complex Kessel-Lo/Wilsele (nr.20) afsluiten voor het verkeer. Ook in die periode wordt er veel verkeershinder verwacht tijdens de spitsuren.